Sunday, September 25, 2011

Sampul Surat Hari Pertama Sukan Komanwel 1998


Sampul Surat Hari Pertama Sukan Komanwel 1998 merupakan antara koleksi kesayangan saya. Tarikh 16 Mac 2011 merupakan tarikh bersejarah apabila saya menerima Sampul Surat Hari Pertama ini.